Obra publikoaren eraikuntza

PERUN honakoa aurki dezakezu:

Obra Publikoaren Eraikuntza

  • Saneamendu eta ur-horniketa
  • Kolektore bidezko ur-hondakinen kanalizazioa
  • Erreken drainatzeak

Errepideak

  • Handitzea eta hobekuntza
  • Mantenua
  • Garbiketa

Baita ere honakoak burutzen ditugu

  • Basoko errepideak
  • Urbanizazioak makina handi eta txikiekin